China, Yunnan

China, Asia, Yunnan, Shaxi, Shibao Mountain, Etnia Bai, Templo de Haiyun, Monasterio de Lingquan, Templo de Shizhong, Rey Ge Loufeng, Dinastía Tang, Dinastía Yuan, Plaza Sideng, Maitreya, Guanyin

Top