You are here
Home > Mis viajes > Asia > China > Bamei, el pueblo perdido. Yunnan > China, Yunnan, Bamei

China, Yunnan, Bamei

Asia, China, Yunnan, Bamei, Dinastía Jin, etnia Zhuang, Hotel Bamei Inn, Fali Village, Valle de la flor del melocotón, Tao Yuanming, Kunming, Guangnam

Top